Julius Röntgen, 9 mei 1855 – 13 september 1932

Introductie

duinen250

Julius Röntgen was een vruchtbaar componist. Zijn omvangrijke oeuvre van ruim 600 composities omvat symfonieën, concerten, kamermuziek in vele bezettingen, liederen, koorwerken en opera’s. Na zijn jeugdjaren in Leipzig aanvaardde hij in 1878 een betrekking als hoofdleraar op de Muziekschool van de Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst Amsterdam. Sindsdien heeft hij als componist, pianist, dirigent, concertorganisator en pedagoog een stempel gedrukt op het Nederlandse muziekleven. Als docent en later als directeur was hij vele jaren verbonden aan het mede door hem in 1884 opgerichte Amsterdamse Conservatorium. In 1924 trok hij zich terug uit het Amsterdamse muziekleven om zich in Bilthoven met nog meer ijver op het componeren te kunnen toeleggen. In de laatste periode van zijn leven, van 1924 tot 1932, ontstonden meer dan tweehonderd werken.

Biografie

gau213In november 2007 is een biografie verschenen van Julius Röntgen, geschreven door de historicus-musicus Jurjen Vis in opdracht van de Julius Röntgen Stichting, die in 2000 was opgericht naar aanleiding van Röntgen’s 150e geboortejaar in 2005.  Deze biografie is niet chronologisch geordend, maar thematisch. Mede op grond van dagboeken, agenda’s en honderden brieven gaat Jurjen Vis in op Röntgens leerjaren, zijn vrienden, vrouwen, muzikale partners, collega’s en leerlingen, successen en tegenslagen, zijn religie en zijn Duitse achtergrond. In oktober 2007 promoveerde Jurjen Vis op een uitgebreide versie van de biografie aan de Universiteit van Utrecht.

Gaudeamus, het leven van Julius Röntgen (1855-1932), componist en musicus
Jurjen Vis, ISBN 978 90 400 1870 5 (448 pagina’s).

Sentendo nuova forza

Al eerder was in het kader van het Röntgen-jaar 2005 op initiatief van de Vereniging van Familieleden van Julius Röntgen een programmaboek uitgebracht met uitvoerige informatie over de componist en de activiteiten die in dat jaar plaatsvonden in Amsterdam, Bilthoven en Den Haag. De titel van dit boekje, Sentendo nuova forza (nieuwe kracht voelend), is ontleend aan Beethoven’s Strijkkwartet op.132; Röntgen gebruikte dit motto als opschrift voor zijn laatste compositie, het Pianokwintet in G-groot . Het staat symbool voor zijn optimistische levensvisie.25_250

Sentendo nuova forza, Julius Röntgen 1855-1932
Redactie: Theo Muller en Jurriaan Röntgen

Met bijdragen van onder anderen Jurjen Vis, Emile Wennekes, Theo Muller, Julius E.F. Röntgen en Jurriaan Röntgen
Verkrijgbaar via het Nederlands Muziek Instituut.

Inmiddels is de Julius Röntgen Stichting opgeheven, nadat de voornaamste doelstelling, het realiseren van een biografie, was bereikt. De Vereniging van Familieleden van Julius Röntgen is nog steeds actief en zet zich in voor het behoud van het culturele erfgoed van Julius Röntgen in de ruimste zin des woords.

Vereniging van Familieleden van Julius Röntgen

p/a drs. J.E.F. Röntgen Strypsedijk 40 3234 KS Tinte
e-mail

Het Nederlands Muziek Instituut (Haags Gemeentearchief)

postadres: Postbus 12620, 2500 DL DEN HAAG
bezoekadres: Spui 70, Den Haag, studiezaal Haags Gemeentearchief
e-mail
website